top of page

Auriculoterapi

Auriculoterapi, kulak akupunkturu
  • Kulak akupunkturu dünyada en çok tercih edilen mikrosistem akupunkturudur.​

  • Çin, Fransa, Almanya gibi farklı ülke ekolleri ile yapılan tanı-tedavi algoritmaları vardır.

  • Tüm ekoller kulak kepçesinin kendisine özgü reaktif özelliklerini kullanır.​

  • Sıklıkla inanılan ve düşünülenin aksine, Auriküloterapi yaklaşım olarak Akupunktur felsefesini temel almaz, 

  • Embriyolojik dönemde kulağın köken aldığı bölümlerin iç organlarla ilişkisi bütün ekollerde yaklaşımın temelini oluşturur.

bottom of page