top of page

Sülük ve Tenisçi Dirseği (Epikondilit)

Tenisçi dirseği

Lateral Epikondilit halk arasında bilinen ismi ile Tenisçi Dirseği vücudun üst kısmında en sık rastlanan rahatsızlıklardan birisidir ve toplumun yaklaşık yüzde 1 ila 3 ünü etkiler. Bu durum kolun sürekli zorlanması veya ani hasar ile oluşan ve kolun yan kısmını etkileyen ağrı ile tarif edilir.

Etkilenmiş kol ile bir objeyi kavramak, kaldırmak veya taşımak ağrı sebebi ile etkilenir ve iş yapabilme kapasitesini olumsuz

olarak etkiler. Açıklanmış bir çok farklı tedavisi bulunan bu durum ile alakalı Almanya'da sülük tedavisi üzerine bir araştırma yapılmış.

Tenisçi dirseğinde sülük tedavisi

40 hasta üzerinde yapılan çalışmada hastaların 20 si sülük tedavisi alırken geriye kalan 20 sine 2 tüp 300 mglık diclofenac (Diclofenac–Natrium 10 mg/1g jel) tedavisi verilmiş. Hastalardan ağrı günlükleri tutmaları istenmiş ve ağrı düzeylerini ölçen testlere tabi tutulmuşlar. Tedaviye başlamadan 3 gün önce, tedavi gününde, tedaviden 7 gün sonra ve 45 gün sonra kontrole çağırılan hastalar

incelendiğinde sülük tedavisi alan grubun ağrı skorlarında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde azalma ve ağrılarında jel tedavine göre daha fazla azalma görülmüş.

Sonuç olarak sülük tedavisi ile 1 haftanın sonunda ağrı düzeylerinde ciddi azalma ve 45 günün sonunda epikondilitin oluşturduğu engellerde azalma görülmüş. Sülük tedavisinin yan etkisi olarak birkaç gün devam eden kaşınma ve uygulama bölgelerinde bir iki gün devam eden kanama dışında bir konu belirtilmemiş.

bottom of page