top of page

Baş ağrısı ve Hacamat

Baş ağrısı hacamat ile iyileşebilir

Baş ağrısı toplumda çok sık görülen ve hastaların hayatlarını birçok alanda kötü etkileyen bir durum. İlaç tedavisi ile bu ağrılardan kurtulamayan hastaların başvurduğu alternatif tedavi yöntemleri arasında Hacamat (Kupa Tedavisi) yer alıyor.

hacamat doktor kontrolünde yapılmalıdır

Bununla alakalı 70 migren ve gerilim tipi baş ağrısı hastası üzerinde bir çalışma yapılıyor. Çalışmada yer alan hastaların tıbbi olarak bu hastalığa sahip olduğu gösterildikten sonra 3 aşamalı olarak hacamat uygulanıyor. Uygulama 2 hafta ara ile yapılırken 7 hastada sadece ilk seans uygulanıp bırakılıyor. Uygulama sonrası ve seansların tamamı bittikten sonra Ağrı Şiddet Skorları,

Ağrılı Gün Sayıları, Ağrı İçin İlaç Kullanımı ölçülüyor. Yarısı erkek yarısı kadın olan ve ortalama yaşın 38,5 olduğu bu çalışmada katılımcıların ortalama 9.19 yılı kronik baş ağrısı ile geçirdikleri gözlenmiş.

Sonuç olarak: Baş Ağrısı Şiddetini ölçen skorlarda istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde ağrı skorları 6 üzerinden 4.27 den 1.46 ya gerilemiş. Bir ayda Ağrılı Geçen Gün Sayıları ortalama 14.67 günden 2.07 ye düşmüş. İlaç kullanımı da ortalama 10.64 ten 2.13 e düşmüş. Bu sonuçlara bakarak hacamat ile baş ağrısı tedavisinde etkili sonuçlar alınabilir.

 

Makaleye ulaşmak için:

https://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S0192415X08005564

bottom of page